farzanehshop - مشاهده دسته بندی پروپزال
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
رابطه مولفه های هوش هیجانی و فرار دختران ناوی 1393/09/13 دسته بندی : پروپزال 4

مطالعات و پژوهش‌هاي نوين، نشان مي‌دهند كه فقدان هوش هيجاني مي‌تواند آثار مخربي را در زمينه‌هاي فردي و اجتماعي ايجاد كند و برعكس، تقويت و تحصيل آن، زمينه‌ساز موفقيت‌هاي بزرگ خواهد بود (فاطمي، 1385).


خرید و دانلود | 45,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود روش تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
مقدمه
اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمانها و افزایش ، پیچیدگی ، تراکم تکنولوژی و نیازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مدیریت در قرن حاضر به عنوان یک علم از جمله علوم کاربردی است و با عنایت به اهمیت این علم در اداره و رهبری سازمانها ، میتواند نقش اساسی را در بهبود و موفقیت سازمان ها بر عهده داشته باشد . 
امروزه ، سرعت ، قدرت عمل و تنوع فرآورده های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ کننده و مدبری بنام مدیر دارد، تا بتواند با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت ، بین همه اجزاء امکانات موجود و نیروهای سازمان هماهنگی و وحدت ایجاد کند.                 ( میر کمالی – سال 1373ص 15 ) 
آموزش و پرورش از یک سو به عنوان یک نهاد اجتماعی جلب و از سوی دیگر با مطرح شدن نظریه 3 مایه انسانی و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش تعلیمات رسمی هر جامعه نوعی سرمایه گذاری تلقی می گردد، که بازدهی آن با نحوه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ارتباط کامل دارد.
 
 تعداد 50 صفحه کاملا مرتب شده


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
روش تحقیق بررسی علل رقابت‌های و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0

بخش اول : بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری
فصل اول : طرح مسئله
پیشینة تحقیق 
هدف پژوهش 
سؤال اصلی
سؤالات فرعی 
متغیرهای دخیل
فرضیه اصلی 
فرضیه‌های فرعی
چارچوب تحقیق
روش آزمون فرضیه
اهمیت اثبات فرضیه
سازماندهی پژوهش 
فصل دوم : مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی
مفهوم رقابت
الف: رقابت سیاسی 
1ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی 
2ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی 
فصل سوم : ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن 
ماهیت رقابت سیاسی 
چیستی رقابت سیاسی 
الف: تکثر سیاسی
2ـ تکثر سیاسی متوازن
ب: آزادی 
1ـ آزادی فراقانونی 
2ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»
3ـ حاکمیت مقتدر 
4ـ نهادمندی 
2ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت 
5ـ فرهنگ مشارکتی 
نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی 
مرزهای وفاق و رقابت سیاسی 
فصل چهارم : آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی 
استدلال منتقدان
1ـ ضعف روحیه دگرپذیری 
2ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود
3ـ ناپای‌بندی حزب‌ها و گروه‌ها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی
4ـ نبود نهادهای مدنی 
5ـ نبود جامعه‌پذیری سیاسی
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت
فصل پنجم : الگوهای مختلف در رقابت سیاسی 
الگوهای مختلف رقابت سیاسی
1ـ الگوی تکثرگرا
2ـ الگوی یکسان انگار
3ـ الگوی تثبیت‌گرا
نهادهای رقابت سیاسی
رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی
مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی
1) تمرکز منابع قدرت 
2- چند پارگی جامعه
3- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه 
عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی
مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی
مشروعیت سیاسی 
فصل ششم : رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن 
رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن 
شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی
فصل هفتم : جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن 
جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران
چالش مطبوعات در روند رقابت‌های درون ساختاری
تجربه حزب در ایران 
1ـ زمینه‌های تاریخی
انواع حزب در ایران 
انتخابات چیست؟ 
تاریخچه انتخابات
قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)
شرایط کاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی
دومین انتخابات
پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)
انتخابات عمومی و سراسری
انتخابات مجلس خبرگان
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات مجلس شورای اسلامی
انتخابات شوراهای اسلامی کشور
همه‌پرسی 
اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن
دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات
رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌
رقابت سیاسی در دورة پس از جنگ
الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم
ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دورة ریاست جمهوری خاتمی 
از تشکیل دولت خاتمی تا شکل‌گیری مجلس ششم شورای اسلامی
انتخابات ریاست جمهوری و تصاعد رقابت‌های درون ساختاری

بخش دوم: دیدگاه‌های صاحب‌نظران سیاسی
فصل اول : دیدگاه دال و رقابت سیاسی
دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی
دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی 
فصل دوم : قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی 
1ـ اصول کلی قواعد رقابت سیاسی 
اسلام و رقابت سیاسی 
الف: دیدگاه مخالف: 
چند دیدگاه دربارة استدلال مذکور
ب: دیدگاه موافق 
1ـ شورا و رقابت سیاسی

بخش سوم : امنیت ملی
فصل اول : مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی
مفهوم امنیت ملی
فرآیند امنیت ملی
امنیت ملی برآیند اقتدار ملی
چهار نکته در امنیت ملی 
ظرفیت بهره‌برداری
ظرفیت استراتژیک
فصل دوم : اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران
سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران 
تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی
1ـ چیستی منفعت ملی
2ـ لوازم منافع ملی 
اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید 
اصل دوم: رقابت‌های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد
اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد 
فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی
تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی 
فصل سوم : آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت 
آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران) 
امنیتی کردن رقابت سیاسی
فصل چهارم : دیدگاههای گروهها و احزاب مختلف در یک نگاه
فصل پنجم : نتیجه‌گیری 
منابع

 

تعداد 170 صفحه روش تحقیق کاملا مرتب شده 


خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
روش تحقیق - نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
مقدمه:
کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند. زیرا در سنین بالا به دلیل مشغله های فراوان و تحکیم تربیتهای مختلف، بسیاری از نیروها و استعدادهای بالقوه آدمی رو به خاموشی می‌نهد و به حرکت در آوردن آنها نیاز به مجاهده و تلاش بسیار دارد.
پیامبر اکرم (ص) در این مورد می‌فرمایند:
«محفوظات طفل نورس مانند نقشی است که بر سنگ رقم می‌زنند و محفوظات مرد بزرگ مانند نوشته ای بر آب است.»
تعلیم و تربیت کودکان از راه بازی و با پشتوانه ای از تعالیم ربوبی وسیله ای مؤثر برای باروری و تربیت استعدادها و خلاقیت آنان است. چنان که بیشتر روان شناسان اظهار می‌دارند، بازی 70% زندگی کودکان را تشکیل می‌دهد و فرهنگ غنی تربیتی اسلام نیز در احادیث و روایات متعدد، بر بازی و سرگرمی کودکان تأکید بسیار داشته است.
خانواده های سالم دارای تشکیلات هستند، برای خود برنامه هایی دارند و می‌توانند با بحران‌ها برخورد کنند.  در چنین خانواده هایی بچه های خلاق پرورش یافته و قادر به پیدا کردن راه حلهای جدید برای مسائل خویش هستند.


فهرست مطالب
مقدمه 1
بیان مسئله 3
ضرورت تحقیق 4
پیشینه ی تحقیق 5
تفکر خلاق 7
دیدگاه گانیه نسبت به آفرینندگی 7
ورنون 8
مایر 9
ویژگی های افراد خلاق و نوآور 9
1- سلامت فکر و روان 10
2- انعطاف پذیری 11
3- ابتکار 12
4- ترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی 12
مراحل تفکر خلاق 12
تقویت عناصر انگیزشی خلاقیت 15
نقش معلم در پرورش خلاقیت 16
چگونه تفکر خلاق را در خود و دیگران پرورش دهیم؟ 18
موانع خلاقیت کدامند؟ 19
تعریف بازی 22
تاریخچه بازی در دوران زندگی انسانها 24
پذیرش خطر و کسب تجربه از راه بازی 25
انواع بازی ها 25
انواع بازی از دیدگاه پیاژه 27
فواید بازی 28
نقش بازی در یادگیری 29
مفهوم راهنمایی 30
خلاقیت کودک 30
رابطه بازی با خلاقیت 31
توصیه هایی برای والدین و مربیان 35
نتیجه گیری 37
پیشنهادات 38
چکیده 41
فهرست منابع و مآخذ 47
 
 
تعداد روش تحقیق 51 صفحه کاملا مرتب شده  


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
روش تحقیق بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 1
من باور دارم
باور دارم که با هر قطره ی باران گلی خواهد رویید .
باور دارم که در دل هر تاریکی شمعی روشن خواهد شد .
باور دارم که در دوراهی های زندگی کسی خواهد بود که رهنما باشد .
باور دارم که در طوفان های مهیب زندگی آنگاه که همه چیز متلاطم می شود کسی هست که کلمه به کلمه ی دعاهای ما را می شوند .

مقدمه :
بنای خانواده یعنی جایی که انسان در آن به آرامش و کمال می رسد . حال اگر این بنای زیبا مورد لطف و عنایت خداوند از انسان گرفته شود دیر یا زود می میرد .
یکی از بزرگترین خوشبختی انسانها ، داشتن همسری صالح و شایسته است . آن بهره ای که انسان را سامان می بخشند داشتن همسری است که هرگاه به وی نظری بیفکند شاد و سرور گردد . باید به جوانان آموزش داده شود تا با داشتن اطلاعات کامل در مورد جسن مخالفشان همسر خود را انتخاب کنند . اگر زنان و مردان بتوانند همدیگر را قبول کنند در زندگی زناشویی بسیار موفقتر خواهند بود .
ازدواج به سلامت جامعه کمک می کند . این سنت و فرهنگ درستی و خوبی بوده و نباید از بین برود خانواده ها اساس و هسته یک جامعه هستند و اگر مانند یک سلول بیمار باشند در نهایت سلولها جامعه را بیمار می کنند و پس اهمیت ازدواج همانطور که امام رضا (ع) فرموده اند :
« چون خواهی ازدواج کنی از خدا خیربخواه پس اقدام کن ، دو رکعت نماز بگذار و دستها را بدرگاه خدا بردار بگو : خداوندا من در اندیشه زناشوئی ام همسری برایم فراهم کن که از نظر اندام و اخلاق پاکدامنی و نگهداری مال و آبروی شوهر زیبائی و فرزند سرآمد زنان باشد . »
و یا در جای دیگر پیامبر علی صلی الله می فرماید :
« هر کس در ابتدای سنین جوانی ازدواج کند شیطان فریاد می کند ای وای ! ای وای ! دو سوم دین خود را از شر من حفظ کرد . »
 
 
تعداد 76 صفحه کاملا مرتب شده 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلودروش تحقیق - ارتباط بین شخصیت کودکان رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
 چکیده فصل اول:
نقاشی کودک یک پیام است، آنچه را که او  نمی‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می‎دهد. بررسی و درک زبان نقاشی اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین و مربیان و روانشناسان و همه کسانی می‎گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند، اکتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متکی است که خط‎شناسی نیز از آن سود جسته است.
بیان مسئله:
با توجه به گسترش پژوهشهای تجربی در زمینه روانشناسی کودک به ویژه به کمک دانش رفتاری و داده‎های اساسی که روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستم عصبی و مرکزی ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاری کودکان دستخوش تغییرات مختلفی شده است. بنا به تحقیق (ورپیلو) دو روند اساسی در توسعه و پیشرفت درک کودک مؤثر واقع می‎شود که یکی تشخیص شناخت اشیاء و دیگری تمایز بین آنهاست. 
اهداف پژوهش 
 الف: استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشد شناختی.
ب: به دست آوردن ارتباط بین جنسیت و رشد شناختی. 
ج: به دست آوردن ارتباط بین سن و رشد شناختی. 
اهمیت پژوهش:
در عصر حاضر هر روز که می‎گذرد هنر کودکان اهمیت بیشتری می‎یابد و به خاطر تأثیری که روانشناسی و علوم تربیتی از آن به عمل می‎آورد همپای دیگر هنرهای مختلف رو به تکامل و پیشرفت است، هنر و نقاشی کودکان گواه راستینی بر حقایق اجتماعی و روانشناسی است. 
 
تعداد 66 صفحه کاملا روش تحقیق مرتب شده + نمدار + جداول 


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود روش تحقیق کودکان بیش فعال رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مسئله 5
 اهمیت وضرورت  تحقیق 6
 اهداف تحقیق 89
فرضیه های تحقیق 9
متغیر ها 9
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح 10
تعریف نظری 10
تعاریف عملیاتی 13
 
چکیده 
اختلال کمبود توجه بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات دوره کودکی است که می تواند اثرات نامطلوبی بر روی فرد در دوره کودکی و نوجوانی، بر روابط خانوادگی و بخصوص سلامت عمومی مادران داشته باشد. و یکی از موثرترین راههای کاهش این اثرات نامطلوب، آموزش خانواده بخصوص مادران می باشد به این دلیل تحقیقی را با عنوان «اثر بخشی آموزش الگوهای فکری و رفتاری با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به ADHD دوره ابتدایی شهرستان بجنورد» انجام شد که این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی می باشد. در این تحقیق جامعه آماری، کلیه مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بجنورد که مبتلا به ADHD هستند، می باشد. نمونه آماری، 30 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به ADHD هستند که از طریق نمونه گیری خوشه ای از 30 مدرسه انتخاب شده اند. در ابتدا، مادران 2 گروه کنترل و آزمایش پرسشنامه GHQ را تکمیل نمودند. پس از آن مادران گروه آزمایش طی 12 جلسه آموزشی، الگوهای
 
تعداد 66 صفحه روش تحقیق کاملا مرتب شده 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پروپزال تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
چکیده
نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می‌گردد .در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می‌کنند. اهم این معیارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص. از آنجا که ویژگیهای فردی منابع انسانی با اثربخشی سازمانی رابطه دارد، در این راستا محققین برای دستیابی به نتایج مطلوب هدفهای علمی و کاربردی را مدنظر قرار داده‌اند. بدین منظور قصد بررسی و پاسخگویی به این سوالات را دارند: (1) آیا بین سابقه کاری منابع انسانی واثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجوددارد؟ 
- مقدمه
از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوائل سال 1900 به سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت. این مفاهیم در تعامل پویا و همگام با موسسات و کمپانی های بزرگ جوامع جهانی رو به رشد، رشد نموده و تکامل یافت. در طول تاریخ یک صد ساله نیز مفاهیم ناب و اصلی در باره افراد، سازمانها، کارگران، مدیران، سیستمها و شبکه ها رشد پیدا نموده و باعث شکل دهی به اندیشه و رفتار مدیران، کارکنان و سیاستگذاران گردید (بیکر و برنچ 2002). دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند.
 
 
روش تحقیق کاملا مرتب شده 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پروپزال بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
چکیده :

بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست  زدیم مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلایل و راه حلهای اجرای آگاه خواهد نمود، راه کارهایی جهت کاهش این مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بیشت مواقعدیده شده که توقع بیش حد والدین و اطرافیان ویا رقابت های نا صحیح بین دانش آموزان باعث تقلب می شود و دلیل دیگر عدم توانی فرد در یاد گیری و همچنین عدم تدریس خوب این عوامل را بیشتر تجدید می کند با شناسایی این عوامل وبا تکیه به تجربه های فردی وعلمی ودانشهای روز و کمک گرفتن از نظریات روانشناسان مختلف راه حلهای ارایه شده و تا حدزیادی این تحقیق نتیجه مثبت داشته که امیدوارم در مسایل آموزشی مورد استفاده قرار کیرد .   


فهرست مطالب

1 – چکیده   
2 – مقدمه 
3 – فصل اول 
- بیان مسئله 
- اهداف تحقیق 
- ضرورت انجام تحقیق 
- فرضیه ها و سئوالهای تحقیق 
- تعیین وتعریف های مورد مطالعه 
4 – فصل دوم 
- پیشینه تحقیق 
- پیشینه نظری تحقیق 
- پیشینه عملی تحقیق 
5 – فصل سوم 
-  روش تحقیق 
- روش اجرای تحقیق 
- جامعه آماری 
- حجم نمونه تحقیق 
 - شیوه نمونه گیری 
 - ابزارهای جمع آوری اطلاعات 

6 – فصل چهارم 
- تجزیه وتحلیل اطلاعات 
- توصیف اطلاعات جمع آوری شده 
- آزمون فرضیه ها 
7 – فصل پنجم 
- نتایج تحقیق 
 - پیشنهادها 
- منابع وماخذ 
 - ضمائم 
 
روش تحقیق کاملا مرتب شده 32 صفحه  


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
چکیده

            از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر . برای بررسی این رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353یک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش میدهد.و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت؛ که این موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهایت با استفاده از روشهای نموداری تاثیر اندازه دولت را در تقویت یا تضعیف رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.که نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتیجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقویت می کند. 

                                                              1-1:بیان مساله
                                                              2-1:سئوالات تحقیق
                                                           3-1:اهداف تحقیق
                                                              4-1:فرضیات تحقیق
                                                               5-1:حدودتحقیق
                                                               6-1:معرفی بخشهای مختلف تحقیق

 
تعداد 62 صفحه کاملا مرتب شده 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟وفرضیه سوم اینکه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟
گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد که پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیر می باشد:
- بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.
- رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.
- استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب
 
عنوان

فصل اول : کلیّات
مقدمه 
طرح مسئله
اهداف پژوهش 
فرضیات تحقیق
تعریف نظری
ضرورت و اهمیّت تحقیق
کلید واژه

فصل دوّم : نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش
مقدمه
تاریخچۀ رضایت شغلی
مفهوم رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب
نارضایتی شغلی و پیامدهای آن
عوامل کلی نافذ در رضایت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت شغلی 
تاریخچۀ استفاده بهینه از زمان
اصول عمومی استفاده بهینه از زمان
نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت
پژوهش های داخل کشور
پژوهش های خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
نمونه و روش انتخاب نمونه
روش اجرا
روش آماری

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
نتایج آماری

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
بحث
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع

ضمائم
 
 
 
تعداد 55 صفحه کاملا مرتب شده 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناش رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
مقدمه
افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.
 اهمیت پژوهش:
واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.
 اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای  ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال1381 است.
 
 
تعداد 35 صفحه کاملا مرتب شده 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
- بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران در تابستان 85 رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
کلیات پژوهش
مقدمه:
بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی، روابط انسانی را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می سازد. پس طبیعی است که علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش میکند. حفظ سلامت جسمانی افراد یک جامعه معنی جلوگیری از شیوع یا ریشه کن ساختن بیماریهایی که باعث از کار افتادن یا نابودی انسان می شوند. 
موضوع و بیان مسئله
- بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران در تابستان 85 .
سرطان، یک بیماری است که تغییر تصور زندگی، تهدید به کاهش عملکرد فرد و تهدید به تغییرات ظاهری را موجب می شود.
تشخیص سرطان باعث ایجاد بخران در زندگی فرد می شود. بیمار بایستی سعی کند سطح ناراحتی هیجانی خود را ضمن تصمیم گیریهای حیاتی برای درمان کنترل کند. نگرانیهای اصلی بیمار عبارتند از ترسهای ناشی از مرگ، وابستگی، بدشکل شدن ، ناتوانی، طرد و قطع روابط، مسائل مالی. واکنشهای بیمار به وسیله عوامل روان شناختی و بین فردی تعدیل می شوند. عوامل مدیکال عبارتند از: محل تومور، علائم، سیر بیماری. عوامل روان شناختی شامل منش،  توانایی تطابق ، قدرت ایگو  و مرحله تکاملی  زندگی و اثرات و معنای سرطان در آن مرحله هستند. عوامل بین فردی مربوط به خانواده و حمایتهای اجتماعی هستند. 
 
تعداد 45 صفحه کاملا مرتب شده 


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسی میزان اثربخشی پروژههای انتقال یافته های تحقیقاتی و عوامل مؤثر بر آن رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
چکیده
توسعه منابع انسانی و انتقال فناوری، از مهمترین کارکردهای محوری در توسعه کشاورزی است که با همکاری محققان، مروجان و کشاورزان حاصل می‌گردد. فقدان و یا ضعف فناوری لازم برای بسیاری از نظام های زراعی، از سوی اکثر صاحب نظران بعنوان یکی از نتایج و پدیده های حاصل از ضعف ارتباط بین محققان، مروجان و کشاورزان قلمداد گردیده است. تطابق دانش فنی و روشهای مورد توجیه با شرایط بهره برداران در هر منطقه، یکی از مسایل مهم در افزایش تولید و توسعه کشاورزی است. پروژه‌های تحقیقی- ترویجی، تحقیقی- تطبیقی و روز مزرعه، از جمله پروژه‌های انتقال یافته ها هستند که در صددند تا  ارتباط بین محققان، مروجان و بهره برداران را مستحکم‌تر کنند. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثربخشی این پروژه ها  وتحلیل عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان همکار و غیرهمکار در پروژه‌های انتقال یافته‌ها بوده است که از آن میان تعداد 126 نفر کشاورز همکار و 135 نفر کشاورز غیرهمکار از شش استان آذربایجان غربی، کرمان، همدان، گلستان، خوزستان و خراسان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها دو نوع پرسشنامه ای بود که پایایی آنها بر اساس آلفای کرنباخ با مقدار بیش از 0/70 مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها، علاوه بر آمار توصیفی، از آزمونهای ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره، من ویتنی، تی استیودنت و کروسکال والیس  استفاده گردید
 
پروپزال کاملا مرتب شده 40 صفحه 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پروپزال بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
مقدمه 
«خداوند وقتی انسان را آفرید از روح خود در آن دمید.» (سوره مبارکه الحِجر، آیه 28).
این بدان معناست که هدف، خلقت موجودی خدا گونه بوده است که دارای صفات و خصوصیاتی باشد تا خلیفه خدا روی زمین شود و برای تربیت انسانها از میان خود آنها راهنمایانی برگزید تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربیتی این راهنمایان به گونه ای بوده که انسانها در تمامی ابعاد وجودیشان رشد کنند. با مشاهده زندگی گذشتگان خواهیم دید که معمولاً زندگی افراد جامعه به سه بخش تقسیم می‌شده است. قسمت اول کار و مشغله روزانه که جهت تأمین معاش خانواده بوده است و قسمت دیگر را خواب و استراحت و تجدید قوای جسمی جهت شروع روزی نو و ادامه کار و تلاش روزانه تشکیل می‌داده است و بین این دو زمان، زمان سومی نیز مشاهده می‌شود که در آن افراد نه کاری انجام می‌دادند و نه در خواب بودند. البته این زمان بسیار کوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزایش یافته است. این مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدنی از برنامه‌های تربیتی جوانان محسوب می‌شود و هر اجتماعی با توجه به این نکته تا چه میزان از تحولات صنعتی و اجتماعی عصر حاضر تأثیر پذیرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعیت خویش و بر اساس تواناییهای اقتصادی خود و نیز اعتقادات و درک ویژه ای که از اوقات فراغت دارند، بهره می‌گیرند. 
: اهداف تحقیق 
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی جوانان است. 
1-3: فرضیه‌های تحقیق 
فرضیه (1): نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد. 
فرضیه (2): نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه دارد. 
1-4: سئوالهای تحقیق 
سئوال(1): آیا نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد ؟
سئوال (2): آیا نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه دارد ؟
 
 
تعداد 88صفحه کاملا مرتب شده +پروپزال 


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز می باشد. بدین منظور به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله ای از 311 نفر دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهرشیراز  (150 پسر و 161 دختر) به عنوان نمونه ی پژوهش استفاده شد.
ابزار اندازه گیری شامل دو مقیاس می باشد که عبارتند از: الف) مقیاس جهت گیری هدف، شامل(تسلط، عملکرد و پرهیز از شکست) ب) مقیاس خود تنظیمی یادگیری که در این پژوهش جهت تبیین سهم هر یک از متغیر مستقل در پیش بینی متغیرهای وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره (شیوه اینتر) استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که:جهت گیری هدف یادگیری (تسلط) با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارای قدرت پیش بینی کنندگی مثبت و معنادار بوده است و تنها برای گروه پسران در پیشرفت تحصیلی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری نداشته است. از سویی جهت گیری پرهیز از شکست دارای قدرت پیش بینی کنندگی منفی و معناداری با متغیرهای وابسته بوده است.
واژه های کلیدی:1-جهت گیری هدف 2- خودتنظیمی یادگیری 3- پیشرفت تحصیلی 

مقدمه
کسب دانش درباره ی رفتار انسان، چه به صورت تصادفی و چه مبتنی بر عقل سلیم، اگرچه لازم است، اما کافی نیست، بلکه با روش سیستماتیک می توان واقعیت ها و روابط مهم را، به طور آشکار مشخص ساخت و مبنایی را تعیین نمود که بتوان براساس آن رفتارها رابه صورتی دقیق پیش بینی کرد. روش سیستماتیک بر مبنای این باور قرار دارد که رفتاری امری تصادفی نیست، بلکه معلول است و در جهتی میل می کند که فرد، درست یا نادرست، براساس آن را باور دارد.
رفتار ما عموماَ با میل رسیدن به هدفی ویژه برانگیخته می شود، در واقع هر رفتاری سلسله ای از فعالیتهاست و برای پیش بینی رفتار افراد انگیزه ها یا نیازهای آنان باید شناسایی گردد. لاک ولاتهام به نقل از ریو (1381) چهار دلیل اصلی این که چگونه تعیین کردن هدف، به بهبود عملکرد می انجامد را به شرح زیر بیان می دارند:
1- هدفها، توجه فرد را به سمت تکلیف در دست انجام، هدایت می کنند.
2- هدفها، تلاش را به خدمت می گیرند.
3-هدف ‌ها، استقامت و پشتکار را  بیشتر می کنند، زیرا تلاش تا دستیابی به هدف ادامه می یابد.
4- هدف ها، مشوقی برای گسترش استراتژی های تازه اند. به عبارت دیگر، هدف ها ایجاد تدابیر جدید برای بهبود عملکرد را تشویق می کنند.
از طرفی نوع هدفی که ما انتخاب می نماییم، مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به آن هدف تعیین می کند. ایمز1 (1992) جهت  گیری هدف را بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فرد می داند که سبب می شود تا فرد به شیوه های مختلف به موقعیت ها گرایش پیدا کند، در آن زمینه به فعالیت بپردازد و نهایتاً پاسخی را ارائه دهد.
 
تعداد 60 صفحه کاملا مرتب شده 


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسی مقایسه ی بهداشت روانی در زنان ومردان شاغل رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
چکیده :
             پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه بهداشت روانی زنان و مردان شاغل صورت گرفته است . جهت بررسی پژوهش حاضر از تعداد 60 نفر از شاغلین آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز (30 زن و 20 مرد) درسال 87-86 به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه بهداشت روانی پاسخ دادند . ونتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم ارائه گردید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تبیین‌های احتمالی برای نتایج به دست آمده مطرح می‌شود.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول ، موضوع پژوهش
مقدمه  2
بیان مسئله  4
موانع اشتغال زنان  8
1-موانع اجتماعی  8
2-موانع آموزشی  8
اهمیت موضوع  10
اهداف تحقیق  11
اهداف جزئی  11
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 12
تعریف عملیاتی بهداشت روانی  12

فصل دوم : پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور  15

فصل سوم : روش تحقیق
پایایی پرسشنامه 19

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها  21
1-4-آمار توصیفی  21
1-1-4-توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت  21
2-1-4-توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان 22
3-1-4-توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان 23
4-1-4-توصیف وضعیت سنی پاسخگویان 24
2-4-آمار استنباطی  26
1-2-4-بررسی سوال اول پژوهش  26
2-2-4-بررسی سوال دوم پژوهش  28
3-2-4-بررسی سوال سوم پژوهش  30

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری  32
منابع و ماخذ  34
 
 
تعداد 40 صفحه  

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...